Poradniki

Jak wypełnić PCC-3 – hipoteka

Jak wypełnić PCC-3 – hipoteka

Uzyskanie kredytu hipotecznego wymaga od kredytobiorcy spełnienia wielu formalności. Poza zawarciem umowy kredytowej, aktu notarialnego musisz także wpisać hipotekę do księgi wieczystej. Warto wiedzieć, że w Polsce funkcjonuje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej od ustanowienia hipoteki i opłacenia podatku.

Podatek jest niewielki, a często banki ułatwiają sprawę i nie wymagają zrobienia tej czynności od kredytobiorcy. Jednakże nie zawsze tak jest i często to klient banku musi złożyć deklarację. Maksymalna grzywna za niedopełnienie obowiązku jest spora, więc nie warto uchylać się od tego. Deklaracja PCC-3 hipoteka jak wypełnić? – dowiedz się o tym w naszym artykule.

Co to jest podatek PCC-3?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny wymagany jest wpis w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości, która potocznie jest nazywana hipoteką. Polski prawo przewiduje podatek za ustanowienie hipoteki. Podatek ten nazywany jest PCC-3 lub PCC-3a. Deklarację PCC-3 należy złożyć oraz opłacić podatek w terminie do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Jaka jest opłata za PCC-3? Są dwie opcje. Jeśli wysokość hipoteki jest z góry określona, to wynosi 0,1% od wartości hipoteki. Jednakże zdarza się to bardzo rzadko. Bardzo często banki nie określają dokładnej wartości zabezpieczenia hipotecznego. Wartość hipoteki nie jest ustalona jednoznacznie, co oznacza, że stawka podatku jest ryczałtowa i wynosi 19 zł.

Kara za niezłożenie deklaracji PCC-3

Jak widać koszty podatku PCC-3 są niewielkie. Podatnik, który nie złożył deklaracji podatkowej PCC-3/PCC-3A oraz nie uiścił podatku w terminie, może podlegać karze za przestępstwo lub wykroczenie karne skarbowe. Wysokość kary jest uzależniona od wartości niezapłaconego podatku. Z wykroczeniem mamy do czynienia, gdy kwota nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wykroczenia.

Zatem w przypadku standardowej stawki 19 zł będziemy mieli do czynienia z wykroczenie. Kara grzywny maksymalnie może wynosić  od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosi 2 250 zł. Zatem kara za brak złożenia PCC-3/PCC-3A może wynieść od 225 zł do 45 000 zł.

Co zrobić, gdy nie złożyłeś w czasie deklaracji PCC-3?

Jeśli zapomniałeś złożyć PCC-3 w terminie możesz uniknąć kary, jeśli szybko podejmiesz odpowiednie działania. Zgodnie z polskim prawem możesz złożyć deklarację i zapłacić podatek po czasie. Jednakże musisz wystosować wcześniej do odpowiedniego urzędu skarbowego specjalne pismo tzw. czynny żal. W tym piśmie przepraszasz za zwłokę oraz podajesz powód niezłożenia deklaracji w terminie.

Gdzie złożyć deklarację PCC-3?

Podatek rozliczasz do urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz na co dzień. Nie ma znaczenia w jakim miejscu jest zlokalizowana Twoja nieruchomość.

Hipoteka w akcie notarialnym

Wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej może zrobić notariusz w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości. W tej sytuacji to notariusz ma obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji podatku PCC-3. Będzie wymagał od Ciebie uiszczenia zapłaty podatku na miejscu.

PCC-3 a kilku właścicieli nieruchomości

Składasz jedną deklarację podatkową, ale oprócz tego za każdego dodatkowego współwłaściciela nieruchomości należy wypełnić druk PCC-3A.

PCC-3 –składać papierowo czy elektronicznie?

Deklarację PCC-3 możesz składać online i w wersji papierowej. Wersja online jest szybka, przystępna oraz wygodna, jednakże starsze pokolenie może mieć problem z tą formą składania deklaracji. W tym wypadku pozostaje wizyta w urzędzie skarbowym i złożenie druku PCC-3 w wersji papierowej. Warto już w domu wypełnić deklarację, aby nie tracić czasu w urzędzie.

PCC-3 hipoteka wzór

https://www.podatki.gov.pl/media/4135/pcc-3-05-012.pdf – PCC-3

https://www.podatki.gov.pl/media/4138/pcc-3a-03-012.pdf – PCC-3A

Co muszę przygotować do złożenia deklaracji PCC-3?

Złożenie deklaracji PCC-3 online jest bardzo proste. Aby skutecznie wypełnić deklarację musisz przygotować wcześniej kilka informacji.

 • Dowód osobisty.
 • Wysokość hipoteki – w umowie kredytowej znajdziesz w dziale zabezpieczenia kredytu informację o wysokości hipoteki.
 • Wysokość przychodu za poprzedni rok podatkowy – znajduje się w ostatnio złożonej deklaracji podatkowej. Dzięki temu nie musisz dysponować podpisem elektronicznym i możesz wypełnić PCC-3 online.
 • Numer księgi wieczystej, do której została wpisana hipoteka.

Jak wypełnić deklarację PCC-3 krok po kroku 

Aby złożyć deklarację PCC-3 skorzystaj z serwisu:

https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/

 1. Wybierasz rok, w którym wystąpił obowiązek podatkowy.
 2. Następnie wpisz datę dokonania czynności. Najlepiej niech to będzie data podpisania oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.
 3. Wybierz wersję wypełniania formularza. Polecamy zdecydować się na pierwszą opcję dla mniej obeznanych.
 4. Następnie wybierasz Urząd Skarbowy, z którym rozliczasz się na co dzień.
 5. Wybierasz cel – złożenie deklaracji lub korekta.
 6. Zaznaczasz opcję “osoba fizyczna”.
 7. Następnie uzupełniasz formularz o swoje dane osobowe i adresowe.
 8. Wybierasz rodzaj podmiotu składającego podatek. Jeśli PCC-3 składa tylko jedna osoba, należy zaznaczyć “inny podmiot”. Natomiast jeśli jest dwóch właścicieli to “podmiot zobowiązany solidarnie.”
 9. Następnie wpisujesz przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej. W tabelce na dole należy wpisać: “Wpis hipoteki umownej do kwoty ……. na rzecz banku …… z tytułu ustanowienia zabezpieczenia w księdze wieczystej nr ….. na podstawie umowy kredytu hipotecznego nr…….. z dnia …….
 10. Zaznaczasz czy czynność dotyczy umowy spółki lub jej zmiany.
 11. W następnym etapie zaznaczamy czynność, czyli ustanowienie hipoteki. Jeśli hipoteka nie jest dokładnie określona, należy wpisać ryczałtową stawkę podatku 19 zł.
 12. Jeśli jest dwóch lub więcej kredytobiorców to zaznaczasz liczbę deklaracji PCC-3A. Jeśli składasz deklarację sam, ten krok Cię nie dotyczy.
 13. Następnie jest wypełnienie oświadczenia i podpisu podatnika i osób reprezentujących podatnika. Tak jak w kroku wyżej ten krok nie dotyczy osób, które składają deklarację sami.
 14. Podgląd danych. Masz możliwość weryfikacji czy dane, które wpisałeś są prawidłowe. Jeśli nie, możesz cofnąć i je poprawić.
 15. Wybierasz opcję autoryzacji i wysyłasz wniosek.
 16. Następnie podajesz adres mailowy, na który ma przyjść potwierdzenie złożenia podatku PCC-3.
 17. System generuje hasło w celu otworzenia potwierdzenia. Jeśli złożyłeś deklarację poprawnie, to urząd skarbowy zweryfikuje Ciebie po wysokości przychodu. Otrzymujesz potwierdzenia rozpatrzenia deklaracji na podany adres mailowy.

Udostępnij

O autorze

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.