Jak wypełnić PCC-3 – hipoteka

Uzyskanie kredytu hipotecznego wymaga od kredytobiorcy spełnienia wielu formalności. Poza zawarciem umowy kredytowej, aktu notarialnego musisz także wpisać hipotekę do księgi wieczystej. Warto wiedzieć, że w Polsce funkcjonuje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej od ustanowienia hipoteki i opłacenia podatku.

Podatek jest niewielki, a często banki ułatwiają sprawę i nie wymagają zrobienia tej czynności od kredytobiorcy. Jednakże nie zawsze tak jest i często to klient banku musi złożyć deklarację. Maksymalna grzywna za niedopełnienie obowiązku jest spora, więc nie warto uchylać się od tego. Deklaracja PCC-3 hipoteka jak wypełnić? – dowiedz się o tym w naszym artykule.

Co to jest podatek PCC-3?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny wymagany jest wpis w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości, która potocznie jest nazywana hipoteką. Polski prawo przewiduje …

Czytaj dalej